برچسب:

لامبدا

2 مطلب

خطر بروز پیک ششم کرونا وجود دارد؟

کرونای لامبدا به همسایگی ایران رسید / لامبدا منجر به پیک ششم می‌شود؟