برچسب:

ماده اولیه pet

1 مطلب

افزایش قیمت ماده اولیه pet به ۲۲ هزار تومان