برچسب:

مالیات بر خانه‌های خالی

46 مطلب

جزئیات جدید از طرح مالیات بر خانه‌های خالی

کدام صاحب‌خانه‎‌‌‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند؟

نیمی از خانه‌های خالی به بازار برمی‌گردند

جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بیشتر شود

زمان اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد

نرخ اجاره مسکن پایین می‌آید

اجاره خانه‌های خالی آغاز شد