برچسب:

ماهواره نور

1 مطلب

آخرین اخبار از پرتاب ماهواره / امروز ما می‌توانیم جهان را از فضا رؤیت کنیم