برچسب:

متراژ مسکن

2 مطلب

ساخت خانه‌های ۲۵ متری در تهران!

خانه‌ تهرانی‌ها چند متر است؟