برچسب:

مجوز تردد

8 مطلب

کدام مشاغل مجوز تردد می‌گیرند؟

مجوز خروج از تهران در تعطیلات صادر نمی‌شود/ وضعیت پایتخت همچنان قرمز

بازار سیاه مجوز تردد در جاده‌ها

مجوز سفر در تعطیلات پیش‌رو صادر نمی‌شود