برچسب:

محسن جلال پور

2 مطلب

جلال‌پور به انتخابات اتاق نمی‌آید / توصیه به پیشکسوتان اتاق برای دعوت از جوانان

ارزانی ارز و سکه تنها به بسته ارزی ارتباط ندارد/دوام سیاست ارزی جدید به مسائل خارجی ارتباط دارد