برچسب:

محسن صالحی‌نیا

8 مطلب

 چه تعداد واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند؟

بخش صنعت در اولویت پرداخت ارز است

حباب قیمت خودرو از بین می‌رود

۷۰ هزار نفر در صنعت مبلمان کشور اشتغال دارند

خط و نشان وزارت صنعت برای خودروسازان چینی