برچسب:

محمدرضا بهزادیان

4 مطلب

محمدرضا بهزادیان در انتخابات اتاق حاضر شد

اتاقی زنده است که از عسگراولادی تا بهزادیان در آن نقش‌آفرینی کند / سیستم هوشمند اقتصادی راه‌اندازی می‌کنیم

«تحول‌خواهان» با چه ترکیبی و شعاری وارد انتخابات اتاق شدند؟