برچسب:

محمود احمدی‌نژاد

11 مطلب

قیمت نفت را 6 ماهه 100 دلار می‌کنم / هیچ تصمیم اشتباهی نگرفته‌ام

فریب یارانه‌ای در دوره انحراف هدفمندی یارانه‌ها

یارانه نقدی در سال بعد چقدر است؟

جنگ لفظی جدید احمدی‌نژاد با سازمان خصوصی‌سازی

تامین مالی اقتصاد تحریمی ایران با قایق موتوری