برچسب:

محمود بهمنی

6 مطلب

قیمت فعلی دلار واقعی نیست

روسای بانک مرکزی با دلار چه کردند؟ / دلار در کدام دوره بیشتر گران شد؟

تامین مالی اقتصاد تحریمی ایران با قایق موتوری