برچسب:

محمود بهمنی

7 مطلب

نسخه قلع و قمع سه ماهه نقدینگی و تورم!/ دلار کمتر از ۲۰ هزارتومان ممکن است؟

قیمت فعلی دلار واقعی نیست

روسای بانک مرکزی با دلار چه کردند؟ / دلار در کدام دوره بیشتر گران شد؟

تامین مالی اقتصاد تحریمی ایران با قایق موتوری