برچسب:

مخالفان سوری

1 مطلب

اذعان آمریکا بر عدم توانایی مخالفان سوریه در براندازی نظام اسد