برچسب:

مدت زمان خدمت سربازی

2 مطلب

قانون خدمت سربازی تغییر می‌کند

سربازی ۲۴ ماهه شد