برچسب:

مدیرعامل انی

1 مطلب

هشدار «غول ایتالیا» نسبت به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر قیمت نفت