برچسب:

مراودات بانکی

2 مطلب

حذف سهم ۶۰ درصدی دلار از مراودات بانکی

نگرانی از قطع سوئیفت نداریم