برچسب:

مرد

2 مطلب

چه کسانی مدت بیشتری بیکار می‌مانند؟ / نیمی از بیکاران بلندمدت قبلا شاغل بودند!

یک زن به ازای هر 5.3 مرد شاغل در بازار کار حضور دارد