برچسب:

مرکز ملی فرش ایران

8 مطلب

آخرین مهلت صادرکنندگان فرش برای بازگشت ارز

صادرات فرش دستباف 21 درصد افزایش یافت

مقام نخست ایران در صادرات فرش دستباف

صادرات فرش 13 درصد افزایش یافت

فرش ایران بازار خود را در آمریکا حفظ خواهد کرد