برچسب:

مرگ و میر

2 مطلب

اعلام آمار 7 ماهه مرگ و تولد در ایران

ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟