برچسب:

مریم میرزاخانی

6 مطلب

خیابان‌هایی که به اسم زنان شد

ثبت یک گونه‌ جدید جانوری به‌نام دکتر «میرزاخانی» توسط محققان دانشگاه‌ فردوسی