برچسب:

مریم میرزاخانی

5 مطلب

ثبت یک گونه‌ جدید جانوری به‌نام دکتر «میرزاخانی» توسط محققان دانشگاه‌ فردوسی