برچسب:

مزد

4 مطلب

حقوق کارگران از کی افزایش می‌یابد؟ / جزئیاتی از رقم‌های جدید دستمزد

پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر شد؟

حقوق چه کسانی افزایش یافته است؟