برچسب:

مس سرچشمه

3 مطلب

تصویب افزایش سرمایه 60 میلیارد تومانی مس سرچشمه

«سرچشمه» با «فملی» قرارداد 450 میلیاردی بست

فعال شدن کارگاه‌های صنعتی با ساخت قطعات برای مس سرچشمه