برچسب:

مشارکت اقتصادی

4 مطلب

بیکاری پاییز 97 به 11٫7 درصد رسید

مشارکت اقتصادی بانوان یک درصد افزایش یافت

بیکاری زمستان ۱۲.۱ درصد است