برچسب:

مشترکان پرمصرف آب

4 مطلب

هشدار برای مشترکان پرمصرف آب

آب مشترکان بدمصرف قطع می‌شود!

مشترکان پرمصرف آبی جریمه می‌شوند

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود