برچسب:

مشترکان پرمصرف آب

2 مطلب

مشترکان پرمصرف آبی جریمه می‌شوند

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود