برچسب:

مشترکان پر مصرف

3 مطلب

آب مشترکان پرمصرف قطع می‌شود؟

آغاز جریمه مشترکان پرمصرف برق از یکی دو ماه دیگر

راهکار محققان کشور برای رفع چالش‌های پیک مصرف برق