برچسب:

مشترکان کم‌مصرف

5 مطلب

برق ۲۰ میلیون نفر رایگان شد

آب، برق و گاز چه کسانی رایگان می‌شود؟

گاز کدام مشترکان رایگان می‌شود؟