برچسب:

مشترکان کم‌مصرف

6 مطلب

پاداش مشترکان کم مصرف چقدر است؟

برق ۲۰ میلیون نفر رایگان شد

آب، برق و گاز چه کسانی رایگان می‌شود؟

گاز کدام مشترکان رایگان می‌شود؟