برچسب:

مشترکین پرمصرف

4 مطلب

صورت‌حساب برق پرمصرف‌ها ماهیانه می‌شود

جهش ۵ هزار مگاواتی اوج مصرف برق

سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز