برچسب:

مصطفی هاشمی‌طبا

4 مطلب

رئیس‌جمهور با استعفای ظریف موافقت نکند / رد FATF فشار اقتصادی زیادی به ما وارد می‌کند

ظهور مجدد پدیده بی‌دولتی؟ / از اظهارات هاشمی‌طبا تا سخنان تامل‌برانگیز نیلی و آخوندی

تغییر کابینه دردی را دوا نمی‌کند؛ ابتدا مساله را مشخص کنیم

اولویت حفظ ایران باشد نه رضایت مردم