برچسب:

مطالبات قطعه سازان

2 مطلب

کمبود قطعات خودرو نداریم

مطالبه 10 هزار میلیاردی خودروسازان از دولت