برچسب:

مطالبات معوق

6 مطلب

حقوق دوم ۱۶۵۰ کارگر فولا دامروز واریز می‎شود

تسهیل وصول مطالبات بانک‌ها

مطالبات معوق سیستم بانکی را فلج می‌کند؟