برچسب:

معاونت اقتصادی

3 مطلب

مذاکرات درباره پیمان‌های پولی انجام شده است

قرار نیست معاون اقتصادی با یک صندلی در پاستور بنشیند