برچسب:

مقررات ملی ساختمان

3 مطلب

چرا ساختمان‌های نوساز فرو می‌ریزد؟

تنها 30 ساختمان از 22 هزار ساختمان ناایمن در تهران ایمن‌سازی شدند