برچسب:

ملک سلمان

4 مطلب

خانه‌تکانی وسیع سلمان در عربستان

موافقت عربستان با درخواست آمریکا برای افزایش تولید نفت