برچسب:

منابع آب ایران

9 مطلب

96 سد بزرگ کمتر از 40 درصد ذخیره آب دارند

آخرین وضعیت بارش‌های ایران

رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شد

میانگین بارش در ایران ۱۶۶ میلی‌متر است

کاهش ورودی آب به مخازن سدهای تهران

۱۰۸ سد در حال ساخت داریم

کاهش ۱۸ درصدی بارش در یکسال

تدوین نقشه راه آب در کشور