برچسب:

مناطق روستایی

8 مطلب

چرا تورم روستا از شهر سبقت گرفت؟ / این اتفاق چه پیامدهایی دارد؟

پرداخت تسهیلات با کارمزد ۴ درصد به روستاییان مرزنشین