برچسب: مناطق عشایرنشین
1 مطلب

پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی اشتغال به روستائیان