برچسب:

مناطق عشایرنشین

1 مطلب

پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی اشتغال به روستائیان