برچسب:

منطقه ویژه اقتصادی

5 مطلب

راه دور زدن تحریم ایجاد منطقه آزاد است

ارزش صادرات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به بیش از یک میلیارد دلار رسید