برچسب:

مهاجرت به شهر

2 مطلب

خروج ۲۲۲ هزار روستایی از بازار کار / مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت گرفت؟

ازدواج به شرط مهاجرت! پیامد توسعه‌نیافتگی روستاها را جدی بگیریم