برچسب:

مهارت

6 مطلب

جذب بیش از ۵۰ درصد مهارت‌آموختگان به بازار کار

آموزش های مهارت کلید اشتغال پایدار کشورها است