برچسب:

مهدی صادقی نیارکی

4 مطلب

دنبال افزایش قیمت خودرو نیستیم

واگذاری هپکو‌ به ایمیدرو در مراحل پایانی

خبر جدید کمیته خودرو درباره خودروی صفر کیلومتر