برچسب:

موسسه اعتباری آرمان

8 مطلب

آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان

یک بانک متولی آرمان می‌شود

حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه آرمان طی دو هفته آینده

بانک مرکزی و قوه قضائیه به مشکل موسسه اعتباری آرمان ورود کرده‌اند

به حساب‌ها پول واریز می‌شود