موضوعات داغ:
برچسب: موسسه اعتباری فیچ
4 مطلب

رتبه اعتباری ترکیه کاهش یافت

اقتصاد ایتالیا در معرض یک بحران جدید