برچسب: موسسه گالوپ
1 مطلب

ترامپ رکورددار بدترین رییس‌جمور آمریکا