برچسب:

مکانیزاسیون کشاورزی

1 مطلب

پرداخت بیش از 8000 میلیارد ریال تسهیلات برای رشد مکانیزاسیون در بخش کشاورزی