برچسب: میدان ابوذر
1 مطلب

افزایش ۱۲ هزار بشکه تولید نفت در میدان ابوذر