برچسب:

میدان سومار

1 مطلب

جمع‌آوری گازهای مشعل در نفت‌شهر و سومار کلید خورد