برچسب:

میدان نفتی السفانیه

1 مطلب

تعطیلی بزرگ‌ترین میدان نفتی دریایی عربستان چه تاثیری بر قیمت نفت دارد؟