موضوعات داغ:
برچسب: میدان نفتی «کورنای غربی ۲»
1 مطلب

همکاری «لوک اویل» برای دو برابر شدن تولید میدان نفتی عراق