برچسب: میدان هنگام
1 مطلب

صرفه اقتصادی ۳۰۰ میلیون دلاری تاسیسات فرآورش گاز میدان هنگام