برچسب:

میدان گازی رام

2 مطلب

دو شرکت انگلیسی از تحریم‌های آمریکا معاف شدند